Tuesday, 27 April 2010Perski błękit – irańska sztuka, natura i tradycja

Pragnę zaprosić Państwa na krótką wycieczkę, której celem jest sugestia, że nowe miejsce może być w istocie zasadniczo odmienne od abstrakcyjnego wizerunku, który stopniowo przyswajaliśmy sobie, nie podejrzewając, że obraz ten może w gruncie rzeczy mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Przylatując do Iranu jesteśmy oczywiście oczarowani migawkami piękna i bogactwa, jakich słusznie możemy oczekiwać od dawnego Imperium Persów; odwieczna sława Persepolis i chwała starożytnych władców, magia zoroastrianizmu, blask i kunsztowność muzułmańskiej architektury oraz bogactwo kulturowe wynikające z wpływów wielu kultur. Na początku nasze odczucia są zdystansowane, skupione na skali, wielkości, kolorach i kształtach; oczy odnajdują to, czego należało się spodziewać.

W dalszej kolejności poznajemy ludzi. Jako cudzoziemcy doświadczamy bezgranicznej gościnności i naturalnego szacunku dla drugiego człowieka. Towarzyszy temu zapewne odziedziczona po przodkach niesamowita ciekawość, którą dostrzegamy praktycznie u każdego napotkanego człowieka. Uśmiechnięci i cierpliwi, pomagają nam powoli zrzucać z siebie bagaż wyobrażeń na ich temat; uczą nas swojej historii, potrzeby przystosowania do stale zmieniających się warunków, swoich tradycji, społeczeństwa oraz fuzji raczej niż zderzenia, myśli, religii i kultur. Co więcej, czujemy, że nasz wizerunek antagonizmu Iranu względem Zachodu, nawet jeśli oficjalnie sygnalizowany, nie ma odbicia w spotykanych ludziach. Wprost przeciwnie. Nie tylko nasi gospodarze, przewodnicy i ludzie młodzi, ale Irańczycy, których sami zaczepiamy i ingerujemy w ich świat, interesują się Zachodem i gustują w zachodniej kulturze. Im więcej widzimy i dłużej z nimi przebywamy, tym bardziej
zdajemy sobie sprawę z ich otwartości, życzliwości i ciekawości; z tego jak głęboka, bogata i skomplikowana jest tkanina ludzkich osobowości i zachowań i jak daleka jest od jednowymiarowych wyobrażeń wykreowanych na potrzeby wieczornych wiadomości.

To ciepło i otwartość pokazują prawdziwe oblicze obywateli Iranu, którzy dzielą takie same awersje i upodobania jak ludzie mieszkający gdzie indziej; pragną długiego życia w zdrowiu i w pokoju, pomimo wyzwań, które przynosi stale zmieniający się świat.

http://www.mz-pan.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=99&cntnt01origid=15&cntnt01detailtemplate=wystawy&cntnt01lang=pl_PL&cntnt01returnid=52